Мэдээ

Түүхэн замнал

Түүхэн замнал
Түүхэн замнал

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА       

      

Булган аймгийн Биеийн тамир, спортынбайгууллага нь 1947 онд тухайн үеийн Сайд нарын Зөвлөлийн дэргэдУлсын Биеийн тамир,спортын хороо  байгуулагдахад,  АймгийнЗахиргааны соёлын хэлтсийн дэргэд Биеийнтамир хэрэг эрхлэх хороо нэртэйгээр байгуулагдаж,  Улаанбаатар хотын Хөдөлмөр нийгэмлэгтхарьяалагдажэхэлснээр тус аймагт Биеийн тамирын байгууллага нь 1 орон тоотойгоор анхбайгуулагджээ.                                                                                                                                                                    

Монголын Биеийнтамирчдын анхдугаар хурлын шийдвэрээр 1960онд Аймгийн Захиргааны  соёлынхэлтсийн харьяа Булган нийгэмлэг

МАХН-ын Төв хорооны Улс  төрийн товчооны шийдвэрээр  1979 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн 47 дугаар тогтоолоор Биеийн тамир, спортын хороо болгонөөрчлөн улмаар олон нийтийн байгууллагаас төрийн захиргааны байгууллага

БНМАУ-ын Засгийн   газрын   дэргэдэх Залуучууд  спортын  хорооны 41 дугаар тушаалыг үндэслэн 1991 онд Аймгийн АДХ-ын тогтоолоор Аймгийн Залуучууд спортын хороо

Булган  аймгийн Засаг  даргын  1994 оны03 дугаар сарын 10-ны  өдрийн 44 дүгээр захирамжаар  аймгийн Биеийн тамир, спорт хороо

Засгийн газрын 2008 оны 67 дугаар  тогтоолыг  үндэслэн Аймгийн   Засаг даргын 2009 оны 116 дугаар  захирамжаар  Биеийн тамир, спортын газар

МУ-ын Засгийнгазрын  2013 оны 146 дугаар тогтоолыг үндэслэн, Аймгийн Засаг даргын 2013оны А/452 захирамжаар Соёл, спорт,аялал жуулчлалын газар

 Аймгийн Засаг даргын  2015 оны А/42 захирамжаар Биеийн тамир, спортын газар болонөөрчлөгдсөн байна.

          Биеийн тамир спортын газар нь Нийтийнбиеийн тамир, спортын сургалт, дасгалжуулалтын алба, Захиргаа ажахуйн албатай байнгын ажлын байр 30, Усан спорт, сургалтын төв, Хялганатспортын цогцолборт  иргэдийн дунд нийтийнбиеийн тамир, чийрэгжүүлэлт, секц дугуйлан хичээллүүлж, спортын тэмцээнуралдааныг зохион байгуулан, Өсвөрийн шигшээ багийг спортын 8 төрлөөр улс, бүс,олон хотын тэмцээнүүдэд тогтмол амжилттай оролцуулж байна.

        Мөн МУ-ын Ерөнхийлөгчийн зарлиг, МУ-ын Засгийн газрынхөтөлбөр”, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын“Хөгжлийн хөтөч” үйл  ажиллагааныхөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн,  Аймгийн  ИТХурлын 88 дугаар тогтоолоор  Олимп, дэлхий, тив, олон улс, улсын аваргашалгаруулах тэмцээнээс медаль авсан Булган аймгийн тамирчдад мөнгөн шагналолгох журам, “Монгол нум сум”хөтөлбөрийг боловсруулан  аймгийнхэмжээнд амжилттай хэрэгжүүлж   байна.Хавсралт зураг


Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА:
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно.