Мэдээ

Алсын хараа, зорилго, зорилт

АЛСЫН ХАРАА

      УЛС АЙМГИЙН ТЭРГҮҮНИЙ БАЙГУУЛЛАГА, ХАМТ ОЛОН БОЛОХ

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

           НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН СУРГАЛТ ДАСГАЛЖУУЛАЛТЫН ҮР ӨГӨӨЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЖ, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДАД БИЕ БЯЛДРЫН ӨВ ТЭГШ ХҮМҮҮЖЛИЙН ЦОГЦ ЧАДАМЖИЙГ ОЛГОХ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОРИЛТ

·       Хүн амын эрүүл мэндийг бэхжүүлэн биеийн тамир чийрэгжүүлэлтийн арга хэмжээг өргөн хүрээтэй үр дүнтэй зохион байгуулах

·       Хувь хүн хамт олон хэсэг бүлгээрээ биеийн тамир, спортоор хичээллэн сэтгэл зүйн болоод материаллаг орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх

·        Хүн амын эрүүл мэндийг чийрэгжүүлэх үйлсэд хамт олны оролцоог дээшлүүлэх идэвх санаачлагыг дэмжин өрнүүлэх замаар хөдөлгөөний хомсдолоос сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх

·       Сургалт дасгалжуулалтыг шаардлагын өндөр түвшинд үр дүнтэй зохион байгуулах

·       Орон нутагтаа орчин үеийн болоод үндэсний спортын төрлүүдээс түлхүү хөгжүүлэх бодлого барьж спортын ур чадвар сайтай тамирчдыг бэлтгэн бүс, улс, олон улсын чанартай уралдаан тэмцээнүүдэд амжилт гаргах.

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА:
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно.